Ogród Botaniczny

Wróć na stronę Ogrodu Botanicznego

Posłuchaj

Plan Ogrodu Botanicznego

Budynki Buildings Szklarnie Glasshouses Stawy Ponds Arboretum Arboretum Kolekcje w ramach arboretum Collections within arboretum Trawniki Lawns Tereny gospodarcze Maintenance areas Rośliny lecznicze i użytkowe Medicinal and useful plants Rośliny ozdobne Ornamental plants Alpinaria Rock gardens Morfologia i ekologia Morphology and ecology Granica Ogrodu Botanicznego Border of the Botanic Garden Altany i pergole Gazebos and pergolas Rośliny subtropikalne (wystawiane latem) Subtropical plants (summer exhibition) Gatunki chronione i zagrożone Protected and endangered species Systematyka i genetyka Systematics and genetics